Financiële doelstelling
financiele doelstelling
TICS is een stichting en daarmee geen winstgevende organisatie. Wel wil TICS een financieël gezond bedrijf zijn met een stevig eigen vermogen. De komende jaren wil TICS zelfstandig kunnen opereren en armslag hebben om nieuwe, eigen producten te kunnen ontwikkelen. Dit betekent keuzes maken in de manier waarop TICS georganiseerd wordt, in de omgang met medewerkers, in het omgaan met communicatie en pr .TICS wil dit realiseren op een financieël dusdanig gezonde basis dat de continuïteit van de stichting nimmer in gevaar komt. Extra inkomsten worden gegenereerd door:

• Bijdrage van deelnemersgelden bij projecten.
• Sponsors
• Huur
• Donaties
• Collecties
• Exploitatie van lokalen.

Inkomsten:

De inkomsten zijn onder te verdelen in subsidies, donaties, collecties, inkomsten uit verhuur, projecten & evenementen, inkomsten uit advisering en overige inkomsten, zoals: horeca en sponsoring.

reklam