Home
Nivo Slider Demo
In de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw kwamen duizenden Turkse mannen naar West-Europa, op uitnodiging van bedrijven en later ook op eigen initiatief. Gedurende de jaren 70, als duidelijk wordt dat de Turkse gemeenschap in Nederland aanwezig zal blijven, worden meerdere organisaties opgericht van verschillende aard: politiek, cultureel, religieus en sociaal. De Nederlandse overheid financierde een deel van deze organisaties, bijvoorbeeld die voor vrouwenemancipatie en diverse sociale programma's gericht op verbroedering, culturele uitwisseling, vermaak en educatie. Veel Turkse Nederlanders zijn echter te druk bezig met hun werk en lijden aan sociale isolatie, waardoor veel van de sociale programma's stranden en de taalachterstand niet verdwijnt. Om deze reden is in 1976 “Den Haag Türk Kültür Dernegi”(Turks Culturele Vereniging) opgericht. De Turks Culturele Vereniging hield zich actief bezig met de verbetering van opvoeding en onderwijs aan Turkse kinderen en heeft als doel om de participatie, integratie en emancipatie van de Turkse bewoners te bevorderen.

De vereniging heeft tot 1986 gefunctioneerd. Door verschillende problemen is de vereniging tot 1988 gesloten geweest.

De Turks Islamitische Culturele Stichting is gevestigd aan de Kempstraat 126 te Den Haag. In het centrum bevindt zich de enige Turkse Islamitische gebedsruimte van Transvaal. Van de circa 16.800 bewoners is 75 procent van allochtone afkomst. De grootste groepen zijn Surinamers, Turken en Marokkanen. Transvaal behoort tot de dichtstbevolkte wijken van Den Haag. De wijk kenmerkt zich door haar multiculturele samenleving, relatief jonge bevolking, hoge woondichtheid en de onlangs in gang gezette stadsvernieuwing.
De Turkse gemeenschap in Transvaal omvat 35 procent van de Turkse gemeenschap in Den Haag; dit zijn circa 6000 bewoners. De Turkse Islamitisch Culturele Stichting is opgericht in 1988 in Den Haag om de belangen van de Turkse achterban en premier de belangen van haar leden te behartigen. In de veranderende samenleving als gevolg van nieuwe ontwikkelingen werd de achterstand van de Turkse gemeenschap op sociaal, culturele en maatschappelijke vlak steeds groter en bleef de verwachte integratie uit. De Stichting maakt zich sterk voor de Turkse gemeenschap in Den Haag waaronder begrepen het versterken van de sociaal economische positie van Turken in Den Haag, het leveren van een bijdrage aan de emancipatie en integratie van Turken in Den Haag en beleven van de Turkse Cultuur en religie in de ruimste betekenis, waarbij geen onderscheid gemaakt mag worden in huidskleur, religie en ras. De Turks Islamitisch Culturele Stichting organiseert en verzorgt een integraal welzijnsaanbod voor verschillende doelgroepen ( van kinderen tot ouderen). De Stichting realiseert ter bevordering van de sociale samenhang en leefbaarheid in onze wijk en gemeente een op de behoefte van de doelgroep afgestemd programma van sociaalculturele activiteiten, waarbij ook wijkbewoners worden gestimuleerd actief aan ons activiteiten deel te nemen. Wijkbewoners kunnen zowel door de weeks, als in het weekeinde van 10.00 uur tot 23.00 uur in ons pand terecht voor (het uitvoeren van) activiteiten of om elkaar te ontmoeten.

Al enige jaren heeft de Stichting te maken met een gebrek aan ruimte. Zo treft de Stichting regelmatig noodmaatregelen voor de uitoefening van diverse activiteiten. Als voorbeeld wordt er tijdens de viering van Ramadan een tent opgericht om alle bezoekers onderdak te bieden.
Tevens is door het grote succes van de activiteiten van de Stichting de veiligheid van de bezoekers moeilijk te garanderen.
De ruimtebehoefte overstijgt een mogelijke uitbreiding van het gebouw op eigen terrein.
Het nieuwe vestigingsgebouw aan de Kempstraat 126 in Den Haag biedt de mogelijkheid om verder te groeien en te ontplooien.

reklam