detay
Kamil mü"minin özellikleri

Muhterem Müslümanlar!
 
Kamil yani olgun mü"min,Sevgili Peygamberimizin yaşadığı güzel ahlak üzere olan kimselere denir. Yüce Dinimizi İslam"ın insandan istediği de, biz mü"minleri ulaştırmak istediği hedef de övülen yüksek ahlâkî seviyedir. Mü"minun Suresinin ilk ayetlerinde kurtuluşa erecek olan Mü"minin özellikleri şöyle zikredilmektedir;

Mü"minler, gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çeviriler. Onlar, zekatı öderler. Onlar, namuslarını korurlar. Yine onlar, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar, namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridirler. Onlar,  Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

Aziz müslümanlar!

İman etmek, dürüst ve güvenilir olmak ve dengeli bir hayat yaşamak kamil mü"minin başlıca özelliklerindendir.

Şu üç özellik kimde bulunursa imanın zevkini tatmıştır.

  • Allah ve Resulünü, herkesten ve her şeyden fazla sevmek, küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi görmek.
  • Diğer müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişi olmak.
  • Kişinin boş işleri terk etmesi, onun iyi müslüman oluşundandır.

Mü"minin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü"minde vardır. Sevinecek olsa, şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder. Bu da onun için hayır olur.

Değerli Mü"minler!

Ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden öğrendiğimiz göre kamil mü"minin özelliklerinden bir kısmı özetle şunlardır:

  • Mü"min, inancının gereğini yerine getirmeye çalışır, sözün en güzelini söyler ve işin en iyisini yapar.
  • Mü"min, hayatında dünya ve ahiret dengesini gözetir.
  • Mü"min, karar verirken ve bir iş yaparken sorumluluk bilinci ile hareket eder.
  • Mü"min, diğer mü"min kardeşlerine karşı mütevazi, münkirlere karşı vakarlıdır.
  • Mü"min, prensip sahibidir, ilkeli hareket eder, agahtır, halden anlar, yerine göre kardeşini kendisine tercih eder.
  • Mü"min, kimseye zulmetmez, aleyhine bile olsa haktan ve adaletten ayrılmaz, zalimlere meyletmez, zulme ve haksızlığa da göz yummaz.
  • Mü"min, içinde yaşadığı yeri ve toplumu imar ve ıslah etmeye çalısır, bozgunculara karşı çıkar.

Değerli Müslümanlar!

Olgunluk, sahih düşünce, manevi eğitim, düzgün bir hayat ile belli bir süreçte elde edilebilen bir meziyettir. Kamil Mü"min olmak, bir Müslümanın hayatta sahip olabileceği en büyük itibar, ahirette ise yegane kurtuluş vesilesidir.
Ana sponsorlarimiz
ANA SPONSORLARIMIZ