Türkçe Kur'anı Kerim Dinle
 Türkçe kur'an dinle

Şu anda CiN SURESi"nin Türkçe mealini dinlemektesiniz.

Not: Otomatik başlamadıysa, alltaki ses oynatıcının en solundaki 'oynat' düğmesine tıklayıp dinleyebilirsiniz.

Not: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde ( http://kuran.diyanet.gov.tr ) Arapçasını okuyup dinleyebilir ve Türkçe mealini okuyabilirsiniz.


Sureler
  •   FATİHA SURESİ
  •   BAKARA SURESİ
  •   AL- İ İMRAN SURESİ
  •   NİSA SURESİ
  •   MAİDE SURESİ
  •   ENAM SURESİ
  •   ARAF SURESİ
  •   ENFAL SURESİ
  •   TEVBE SURESİ
  •   YUNUS SURESİ
  •   HUD SURESİ
  •   YUSUF SURESİ
  •   RAD SURESİ
  •   İBRAHİM SURESİ
  •   HİCR SURESİ
  •   NAHL SURESİ
  •   İSRA SURESİ
  •   KEHF SURESİ
  •   MERYEM SURESİ
  •   TAHA SURESİ
  •   ENBİYA SURESİ
  •   HAC SURESİ
  •   MÜMİNUN SURESİ
  •   NUR SURESİ
  •   FURKAN SURESİ
  •   ŞUARA SURESİ
  •   NEML SURESİ
  •   KASAS SURESİ
  •   ANKEBUT SURESİ
  •   RUM SURESİ
  •   LOKMAN SURESİ
  •   SECDE SURESİ
  •   AHZAB SURESİ
  •   SEBE SURESİ
  •   FATIR SURESİ
  •   YASİN SURESİ
  •   SAFFAT SURESİ
  •   SAD SURESİ
  •   ZÜMER SURESİ
  •   MÜMİN SURESİ
  •   FUSSİLET SURESİ
  •   ŞURA SURESİ
  •   ZUHRUF SURESİ
  •   DUHAN SURESİ
  •   CASİYE SURESİ
  •   AHKAF SURESİ
  •   MUHAMMED SURESİ
  •   FETİH SURESİ
  •   HUCURAT SURESİ
  •   KAF SURESİ
  •   ZARİYAT SURESİ
  •   TUR SURESİ
  •   NECM SURESİ
  •   KAMER SURESİ
  •   RAHMAN SURESİ
  •   VAKIA SURESİ
  •   HADİD SURESİ
  •   MÜCADELE SURESİ
  •   HAŞR SURESİ
  •   MÜMTEHİNE SURESİ
  •   SAF SURESİ
  •   CUMA SURESİ
  •   MÜNAFİKUN SURESİ
  •   TEGABÜN SURESİ
  •   TALAK SURESİ
  •   TAHRİM SURESİ
  •   MÜLK SURESİ
  •   KALEM SURESİ
  •   HAKKA SURESİ
  •   MEARİC SURESİ
  •   NUH SURESİ
  •   CİN SURESİ
  •   MÜZZEMMİL SURESİ
  •   MÜDDESSİR SURESİ
  •   KIYAMET SURESİ
  •   İNSAN SURESİ
  •   MÜRSELAT SURESİ
  •   NEBE SURESİ
  •   NAZİAT SURESİ
  •   ABESE SURESİ
  •   TEKVİR SURESİ
  •   İNFİTAR SURESİ
  •   MUTAFFİFİN SURESİ
  •   İNŞİKAK SURESİ
  •   BÜRUC SURESİ
  •   TARİK SURESİ
  •   ALA SURESİ
  •   GAŞİYE SURESİ
  •   FECR SURESİ
  •   BELED SURESİ
  •   ŞEMS SURESİ
  •   LEYL SURESİ
  •   DUHA SURESİ
  •   İNŞİRAH SURESİ
  •   TİN SURESİ
  •   ALAK SURESİ
  •   KADR SURESİ
  •   BEYYİNE SURESİ
  •   ZİLZAL SURESİ
  •   ADİYAT SURESİ
  •   KARİA SURESİ
  •   TEKASÜR SURESİ
  •   ASR SURESİ
  •   HÜMEZE SURESİ
  •   FİL SURESİ
  •   KUREYŞ SURESİ
  •   MAUN SURESİ
  •   KEVSER SURESİ
  •   KAFİRUN SURESİ
  •   NASR SURESİ
  •   TEBBET SURESİ
  •   İHLAS SURESİ
  •   FELAK SURESİ
  •   NAS SURESİ


  • Ana sponsorlarimiz
    ANA SPONSORLARIMIZ