Türkçe Kur'anı Kerim Dinle
 Türkçe kur'an dinle

Şu anda HADiD SURESi"nin Türkçe mealini dinlemektesiniz.

Not: Otomatik başlamadıysa, alltaki ses oynatıcının en solundaki 'oynat' düğmesine tıklayıp dinleyebilirsiniz.

Not: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde ( http://kuran.diyanet.gov.tr ) Arapçasını okuyup dinleyebilir ve Türkçe mealini okuyabilirsiniz.


Sureler
 •   FATİHA SURESİ
 •   BAKARA SURESİ
 •   AL- İ İMRAN SURESİ
 •   NİSA SURESİ
 •   MAİDE SURESİ
 •   ENAM SURESİ
 •   ARAF SURESİ
 •   ENFAL SURESİ
 •   TEVBE SURESİ
 •   YUNUS SURESİ
 •   HUD SURESİ
 •   YUSUF SURESİ
 •   RAD SURESİ
 •   İBRAHİM SURESİ
 •   HİCR SURESİ
 •   NAHL SURESİ
 •   İSRA SURESİ
 •   KEHF SURESİ
 •   MERYEM SURESİ
 •   TAHA SURESİ
 •   ENBİYA SURESİ
 •   HAC SURESİ
 •   MÜMİNUN SURESİ
 •   NUR SURESİ
 •   FURKAN SURESİ
 •   ŞUARA SURESİ
 •   NEML SURESİ
 •   KASAS SURESİ
 •   ANKEBUT SURESİ
 •   RUM SURESİ
 •   LOKMAN SURESİ
 •   SECDE SURESİ
 •   AHZAB SURESİ
 •   SEBE SURESİ
 •   FATIR SURESİ
 •   YASİN SURESİ
 •   SAFFAT SURESİ
 •   SAD SURESİ
 •   ZÜMER SURESİ
 •   MÜMİN SURESİ
 •   FUSSİLET SURESİ
 •   ŞURA SURESİ
 •   ZUHRUF SURESİ
 •   DUHAN SURESİ
 •   CASİYE SURESİ
 •   AHKAF SURESİ
 •   MUHAMMED SURESİ
 •   FETİH SURESİ
 •   HUCURAT SURESİ
 •   KAF SURESİ
 •   ZARİYAT SURESİ
 •   TUR SURESİ
 •   NECM SURESİ
 •   KAMER SURESİ
 •   RAHMAN SURESİ
 •   VAKIA SURESİ
 •   HADİD SURESİ
 •   MÜCADELE SURESİ
 •   HAŞR SURESİ
 •   MÜMTEHİNE SURESİ
 •   SAF SURESİ
 •   CUMA SURESİ
 •   MÜNAFİKUN SURESİ
 •   TEGABÜN SURESİ
 •   TALAK SURESİ
 •   TAHRİM SURESİ
 •   MÜLK SURESİ
 •   KALEM SURESİ
 •   HAKKA SURESİ
 •   MEARİC SURESİ
 •   NUH SURESİ
 •   CİN SURESİ
 •   MÜZZEMMİL SURESİ
 •   MÜDDESSİR SURESİ
 •   KIYAMET SURESİ
 •   İNSAN SURESİ
 •   MÜRSELAT SURESİ
 •   NEBE SURESİ
 •   NAZİAT SURESİ
 •   ABESE SURESİ
 •   TEKVİR SURESİ
 •   İNFİTAR SURESİ
 •   MUTAFFİFİN SURESİ
 •   İNŞİKAK SURESİ
 •   BÜRUC SURESİ
 •   TARİK SURESİ
 •   ALA SURESİ
 •   GAŞİYE SURESİ
 •   FECR SURESİ
 •   BELED SURESİ
 •   ŞEMS SURESİ
 •   LEYL SURESİ
 •   DUHA SURESİ
 •   İNŞİRAH SURESİ
 •   TİN SURESİ
 •   ALAK SURESİ
 •   KADR SURESİ
 •   BEYYİNE SURESİ
 •   ZİLZAL SURESİ
 •   ADİYAT SURESİ
 •   KARİA SURESİ
 •   TEKASÜR SURESİ
 •   ASR SURESİ
 •   HÜMEZE SURESİ
 •   FİL SURESİ
 •   KUREYŞ SURESİ
 •   MAUN SURESİ
 •   KEVSER SURESİ
 •   KAFİRUN SURESİ
 •   NASR SURESİ
 •   TEBBET SURESİ
 •   İHLAS SURESİ
 •   FELAK SURESİ
 •   NAS SURESİ


 • Ana sponsorlarimiz
  ANA SPONSORLARIMIZ